Hur mäter man en drivrem/kilrem

Om du har beteckningar på remmen kan det många gånger underlätta vid identifieringen av vilken sorts rem det är. Men det är viktigt att komma ihåg att gummigjutning inte är en exakt vetenskap, en rem som enligt specifikationen ska hålla en viss längd utvändigt kan variera lite i längd beroende på när den är gjuten i fabriken (pga slitage i gjutformen). Det kan dessutom skilja hur man mäter en rem från land till land. Men nedan försöker vi förklara hur du ska tolka eventuella beteckningar på remmen och hur du ska gå tillväga för att mäta remmen.

Om remmen kommer ifrån är en begagnad maskin där du inte har hela maskinens servicehistoria, tänk då på att ibland sätts det felaktigt dit en rem som ”fanns tillhands”. Nämn gärna vilken typ av applikation och var i applikationen remmen sitter vid din beställning eller förfrågan.

Remmens viktiga mått vid identifiering är

 • Remmens utvändiga längd (gärna på milimetern)
 • Remmens bredd där den är som bredast
 • Remmens höjd

Vi har även gjort en kort film som beskriver hur man mäter remmen:

Hur du mäter en kilrem

Ett par viktiga aspekter vid mätning är att en vanlig kilrem normalt slits på sidorna. Det innebär att remmen blir smalare och går då djupare ned i remskivorna, man kan likna det vid att remmen genar i kurvorna och då upplevs remmen ha blivit längre när den i själva verket går en kortare väg. Utgå därför ifrån den utvändiga längden på originalremmen och sök en lika lång rem när den ska ersättas.

Identifiera rem-typen utifrån utseende

De två vanligaste typerna av en otandad kilrem delas in i klassisk kilrem och smalkilrem. Smalkilremmen är spetsigare och smalare nedtill.

1, Har remmen en kilform enligt bilderna ovan?

 • Ja, se vidare på punkt 2.
 • Nej, kontakt oss, det är troligen en specialrem.

2, Mät bredden på remmen över ryggen och höjden på remmen

Vilket av nedanstående alternativ ligger närmast din rem?

 • Bredden är under 8mm, ring oss.
 • Bredden ligger väldigt nära 10mm, och höjden är nära 6mm, se vidare på 3
 • Bredden ligger väldigt nära 10mm och höjden är nära 8mm, se vidare på 4
 • Bredden ligger nära 13mm och höjden 7mm, se vidare 5
 • Bredden ligger nära 13mm och höjden 8mm, se vidare 6
 • Bredden ligger nära 12,7mm och höjden 10mm, se vidare 7
 • Bredden ligger nära 17mm och höjden 9mm, se vidare 8
 • Bredden ligger nära 17mm och höjden 11mm, se vidare 9
 • Bredden ligger nära 16,3mm och höjden 13mm, se vidare 10
 • Bredden ligger nära 22mm, kontakta Kilremslagret.
 • Bredden ligger över 22mm, kontakta Kilremslagret.

3, Du har förmodligen en rem i Z-profil. Om den är tandad kallas den ZX.

Måtten räknas som invändig längd i tum. Mät remmen runt om (utvändigt) och dra av 38mm från ditt resultat. Dela värdet med 25,4 och det heltal du får representerar namnet på remmen med ett Z framför. Ex.vis Z27 för en slät rem med omkretsen 724mm. Om remmen är tandad heter den ZX27.

4, Du har förmodligen en rem i SPZ-profil. Om den är tandad kalls den XPZ.

Måtten räknas i delningslängd i mm, ungefär mitt i remmen. Mät remmen runt om (utvändigt) och dra av 13 mm från ditt värde. Värdet du får är namnet på remmen tillsammans med bokstavskombinationen. Exempelvis SPZ850 heter remmen med omkretsen 863mm. En tandad motsvarighet heter XPZ850.

5, Du har förmodligen en s.k. LA-rem.

Mät remmen runt om (utvändigt) och dra av 50 mm, dela resultatet med 25,4 (för att få fram ett mått i tum). Det närmaste heltal du får representerar namnet på remmen, exempelvis LA38.

6, Du har förmodligen en rem i A-profil.

Mät remmen runt om (utvändigt) och dra av 50mm, dela resultatet med 25,4 (för att få fram ett mått i tum) och det heltal du får representerar namnet på remmen. A35 är alltså 939 mm utvändigt vilket motsvarar 35 tum. En tandad motsvarighet heter AX35.

7, Du har förmodligen en SPA-profil (XPA för tandad).

Måtten räknas i delningslängd i mm, delningslängden ligger nästan mitt i remmens bredd. Men eftersom det är omöjligt att möta mitt i remmen så mäts remmens utvändiga längd och sedan drar man av 18mm från det utvändiga värdet. Värdet du får är namnet på remmen tillsammans med bokstavskombinationen. Exempelvis SPA1000 heter remmen med omkretsen 1018mm. En tandad motsvarighet heter XPA1000.

8, Du har förmodligen en SB eller LB-rem.

Mät remmen runt om (utvändigt) och dra av 51 mm, dela resultatet med 25,4 (för att få fram remmens längd i tum) och det heltal du får representerar namnet på remmen. SB35 är alltså ca 940mm utvändigt vilket motsvarar 35 tum.

9, Du har förmodligen en rem i B-profil.

Mät remmen runt om (utvändigt) och dra av 67mm, dela resultatet med 25,4 (för att få remmens längd i tum) och det heltal du får representerar namnet på remmen. B40 är alltså 1083mm utvändigt (motsvarar 40 tum). En tandad motsvarighet heter BX40.

10, Du har förmodligen en SPB-profil (XPB för tandad).

Måtten räknas i delningslängd i mm. Mät remmen runt om (utvändigt) och dra av 22mm från ditt värde. Värdet du får är namnet på remmen tillsammans med bokstavskombinationen. Ex.vis SPB1250 heter remmen med utvändiga omkretsen 1272mm. En tandad motsvarighet heter XPB1250.

Om remmen inte går att mäta?
Saknar du en rem helt eller om remmen har gått i småbitar, finns en alternativ väg att räkna ut den teoretiska längden på remmen. Förutsättningen är att driften går över två remskivor utan spännrulle. Börja med att ställa eventuella justeringar (för remspänning etc.) i neutralt läge. Gärna i mitten då du kan behöva justering åt det kortare hållet för att kunna få på remmen. Vartefter remmen slits vill du kunna spänna remmen och behöver då justering åt det längre hållet. Mät båda remskivornas diameter (utvändigt) i mm. Mät sedan cc-avstånd mellan axlarna i mm. Lägg in värdena i formeln nedan:

Formel för att mäta fram längd på kilrem

(Diameter remskiva A + diameter remskiva B) x 1,57 + CC + CC = Teoretisk remlängd, utvändigt mått i mm.

Mät remskivans bredd längs upp i toppen på en remskiva. För över värdena i frågeställningen i förra kapitlet för att luska ut vilken rem det är. Höjden på remmen går inte att mäta, men ibland kan det synas ett slitage i remskivans kant som kan indikera på höjden, eller om du har något segment kvar där det går att mäta höjden och bredden på remmen.

Behöver du hjälp att hitta rätt?
Fyll i formuläret så hjälper vi dig
36B- > P > Remmar > Kilremmar

Fyll i de uppgifter du har om remmen

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa