Genomgång av olika typer av cylindriska rullager

Cylindriska rullager finns i fyra vanliga utföranden. I filmen går vi igenom dessa och hur du gör för att identifiera ditt lager.

Att tänka på

Det kan stå olika beteckningar på lagrets inner- och ytterbana. Därför är det viktigt att alltid utgå från beteckningen på det sfäriska rullagrets innerbana när du ska identifiera lagrets modell.