Så gör du en årlig service på din släpvagn

Var 200:e mil eller en gång per år bör du utföra en service av din släpvagn. Det förlänger livslängden på ditt släp och du kan även undvika dyrare reparationer om du håller efter din vagn. Om du inte vill göra detta själv kan du boka en verkstad.

Se filmen eller läs punkterna nedanför filmen om du vill göra detta själv.

1, Kulkopplingen

Kontrollera att kulkopplingen inte glappar. Koppla sedan vagnen på bilen och kontrollera att den sitter korrekt, har du en färgindikator så ska den vara på grönt.

Färgindikator på grönt = OK

2, Gummibälg och elkontakt

Gummibälg, kan även kallas damask, skall vara hel och utan sprickor så det inte kommer in smuts och fukt. Kontrollera även elkontakten så att stiften sitter, inte är böjda och att det inte ärgat.

3, Smörj påskjutet

Det finns vanligen 2-3 smörjnipplar på påskjutet. Använd en fettspruta och torka bort överblivet fett. Utebliven smörjning kan leda till problem med handbroms och i värsta fall behov av att byta ut delar i påskjutet.

smörj påskjutet, 2-3 nipplar

4, Bromsstång och bromsvajer

Känn på bromsstången så att den inte glappar, glappar den kan du behöva justera bromsvajrarna.

Kontroller bromsstång – inga glapp

5, Tippskruv

Om det finns tippskruv på din släpvagn så skall den alltid vara åtskruvad innan färd, annars kan den glappa och slås sönder. Kontrollera så att inte tippskruven inte är skadad och att det går att skruva åt utan att glappa.

Inga skador eller glapp på tippskruv

6, Hjul och bromsar

Kontrollera att hjulet snurrar utan missljud och att du har godkänt mönsterdjup. Om du har missljud kan orsaken vara dåliga hjullager eller bromsbelägg. Bromsbeläggen kan du kontrollera på baksidan av bromsskölden. Det brukar finnas två små plastskydd som du kan peta loss och med hjälp av ficklampa lysa in i hålet för att se att du har tillräckligt mycket bromsbelägg kvar. Det ska finnas minst 2 mm belägg kvar.

En av vagnens allra viktigaste funktioner är bromsarna och vi har en egen artikel och film som visar hur du kontrollerar och justerar vagnens bromsverkan.

Kontrollera bromsverkan och nivå på bromsbelägg

7, Belysning

Ta hjälp av en vän och kontrollera broms, blinkers och att du har positionsljus. Glöm inte skyltbelysningen. Passa på att kolla att du inte har skador och sprickor på skyltglas. Det är billigare att byta glasen innan fukt och smuts kommer in och gör större skada.

Kontrollera belysning och leta sprickor i glas

Gör du denna kontroll en gång per år eller var 200:a mil så har du en trafiksäkrare vagn och garanterat ett billigare underhåll och längre livslängd på din släpvagn.

Vill du inte göra kontrollen själv är du välkommen till vår serviceverkstad om du bor i närheten av Östersund.

Behöver du hjälp att hitta rätt?
Fyll i formuläret så hjälper vi dig
54- > FP > Reservdelar Släp

Fyll i de uppgifter du har om Reservdelen du söker

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa