Så här byter du hjullager på din släpvagn (koniska hjullager)

Här följer en instruktion av hur du byter hjullager på din släpvagn, båtvagn eller trailer.

Det finns två vanliga typer av hjullager till släpvagnar, båtvagnar, trailers och även husvagnar. De två typerna är koniska rullager eller kompaktlager. I den här artikel och filmen visar vi hur du byter koniska rullager.

Hur vet jag om det är koniska lager eller kompaktlager på min vagn?

När det är koniska rullager så finns det alltid två stycken lager på varje hjul och lagret består av två delar. Kompaktlager finns det ett av per hjul och det är bredare, se bilden nedan.

Du kan välja om du vill se hela instruktionen i en lång film eller indelat i avsnitt. Vi har delat in instruktionen i 7 avsnitt. Innan du börjar titta på instruktionen vill vi påminna om att du alltid ska följa eventuella råd och instruktioner från vagnens tillverkare då det kan skilja från vagn till vagn hur ett lagerbyte går till. Vår instruktion skall ses som en generell beskrivning.

Hjullagerbytet i en film

Hjullagerbytet indelat i 7 avsnitt

Vi har delat in instruktionen i 7 avsnitt. Varje avsnitt har en textbeskrivning samt en film som visar hur delmomentet går till.

  1. Enkel kontroll om hjullagren är i behov av att bytas
  2. Demontering av hjullagrens innerbana
  3. Demontering av hjullagrens ytterbana
  4. Montering av hjullagrets ytterbana
  5. Montering av hjullagrets innerbana
  6. Sätta tillbaka bromstrumma på hjulaxeln
  7. Montering av hjul och efterkontroll

1, Enkel kontroll om hjullagren är i behov av att bytas

Innan vi börjar byta lagren kan det vara bra att kolla att de verkligen behöver bytas. Det finns då tre enkla sätt att få en indikation på om lagren är dåliga.

  1. Hissa upp vagnen och här måste du vara noga så att vagnen är säkrad med pallyft och bockar eller liknande så den inte kan tippa. När detta är gjort kan du rucka på hjulet för att känna så att det inte glappar.
  2. Snurra hjulet och lyssna efter missljud, ofta skrapljud. Tänk också på att vissa missljud endast hörs vid höga varvtal.
  3. Stick in handen på baksidan av hjulet och känn om det finns fett i navkapsel, det är ett tecken på att packboxen är dålig och att fett slungats ut.

2, Demontering av hjullagrens innerbana

Första steget när du ska ta loss lagren är att ta loss fettkoppen, knacka lite lätt på den med en hammare så du får en glipa stor nog att trycka in en skruvmejsel. Därefter kan du bända loss fettkoppen. Passa på att inspektera koppen efter missfärgat fett (ofta brunt, grått eller svart), vatten eller metallflager och andra främmande partiklar som kan indikera att smuts och vatten kommit in.

Ta en tång och ta loss saxsprinten för att sedan kunna skruva loss muttern som håller fast bromstrumman på axeln. Var försiktig när du tar loss saxsprinten för den kan du återanvända.

Nu kan du dra loss bromstrumman, då följer ofta det yttre hjullagrets innerbana med ut. Inspektera gärna lagret efter skador. Nu när axeln är fri passar du på att inspektera så inte den är skadad, rengör axeln.

På baksidan av navkapseln/bromstrumman finns en packbox och bakom den finns det inre lagrets innerbana. Börja med att bända lös packboxen, du bör inte återanvända packboxen så du kan bända loss den med skruvmejsel. Bakom packboxen finner du lagerbanan som du nu kan dra ut. Kontrollera lagret, rostangrepp och missfärgat fett är tecken på att smuts kommit in i lagret.

3 Demontering av hjullagrens ytterbana

Nästa steg är att knacka eller pressa ut lagrens ytterbanor. De kan ofta sitta ordentligt fast, så här kan du behöva knacka med hammare och dorn, skruvmejsel eller liknande. Kolla först så att det inte sitter någon låsring som håller lagret på plats. Flytta runt knackytan så du inte knackar på samma position hela tiden och använd dig av lätta slag så lagret inte kilar fast. När du fått ut ytterbanorna inspekterar du även dessa. Rengör därefter insidan av trumman där lagren ligger, allt gammalt fett ska bort.

Om du inte vet vilket lager du ska ersätta det trasiga med så kan du behöva mäta ditt trasiga lager. På den här sidan hittar du en kort instruktion över hur du ska mäta ett koniskt rullager.

4, Montering av hjullagrets ytterbana

Innan du börjar knacka i ytterbanan så är det bra om du hittar en distans eller anläggningsyta som är samma som ytterbanans storlek. Ett bra tips är att använda den gamla ytterbanan och lägga den an mot den nya ytterbanan.

Du börjar med att smörja in ytterväggen där lagret ska ligga med monteringspasta. Nu tar du loss ytterbanan från innerbanan och lägger den i spåret med den koniska delen utåt. Lägg nu dornet mot ytterbanan och knacka med en gummiklubba eller liknande. Du kommer höra skillnad med ett dovare ljud när banan har gått i botten.

Du gör sedan samma sak på andra sidan med den andra ytterbanan.

5, Montering av hjullagrets innerbana

Lagrens innerbanor behöver fettas in. Lägg rikligt med fett i handen och tryck eller krafsa in fett nedifrån (den stora sidan), när fett sticker upp i överkant är du klar och kan rotera till nästa position.

Det överblivna fettet kan du lägga in i trumman där lagren ska ligga. Du lägger därefter ned lagrets innerbana.

Nästa steg är att lägga ned packboxen, var försiktig när du trycker in den om du behöver använda en kloss eller liknande så du inte skadar packboxen . Tänk här på att fjädern skall vara inåt mot det som skall hållas inne, i detta fall inåt mot den sida som har fett.

Nu är det dags för den andra innerbanan att monteras och du gör det på samma sätt som den tidigare. Glöm inte att fetta in även denna innerbana och lägga in det överblivna fettet i hålet.

6, Sätta tillbaka bromstrumma på hjulaxeln

Smörj först in axeln med monteringspasta. När du trär på bromstrumman är det bra att du håller emot i navet så inte lagret ramlar ut, säkra därefter trumman genom att skruva åt muttern tills den blir stum, då backar du tillbaka ett steg så att du får in saxsprinten. Eventuellt överblivet fett kan du nu lägga i smörjkoppen, det fungerar som ett första hinder för vatten och smuts att ta sig in till lagret och axeln.

7, Montering av hjul och efterkontroll

Nu är det bara att montera dit hjulet och genomföra den sista viktiga efterkontrollen. Snurra hjulet åt båda håll för att se att det snurrar lätt utan missljud och för att snurra ut fett i ett skyddande lager runt lagret. Kom ihåg att efterdra hjulbultarna!

Om du har Kompaktlager, se mer här >>>

Behöver du hjälp att hitta rätt?
Fyll i formuläret så hjälper vi dig
6B- > P > Släpcenter > Byta hjullager > Koniska

Fyll i de uppgifter du har om ditt lager

Om ej modellbeteckning finns, fyll i det du vet om lagret nedan.

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa