Byta bromsar på släpvagn med bromssystem Knott 20-2425/1

Knotts 20-2425/1 är ett av de absolut vanligaste bromssystemen för släpvagnar på marknaden.

Om du är du osäker på vilket bromssystem som sitter på din vagn så kan du ta en titt på instruktionen på den här sidan. Skulle det vara så att du istället har bromssystemen AL-KO (BPW) S2005-7 eller AL-KO 2050/2051 så har vi gjort egna filmer och artiklar som visar hur det går till. Klicka på respektive länk för att komma dit.

Innan du börjar, kom ihåg att säkra vagnen så du undviker skador på dig själv eller din vagn!

Instruktion bromsbyte 20-2425/1 från Knott

Under filmrutan beskriver vi även med text och bild hur du genomför de olika stegen.

1, Plocka loss bromsarna

 1. Börja med att plocka loss bromstrumman så att vi kommer åt bromssystemet.
 2. Första momentet vid demontering av bromsarna är att avlägsna bromsbackarna. Avlägsna fjädern som sitter genom den ena bromsbacken. Detta gör du genom att trycka in fjädern, då brukar kroken i den bakre delen av fjädern lossna. Dra sedan isär bromsbackarna, de sitter fäst uppe vid justermuttern. Även expandern följer med när du lossar bromsbackarna.
 3. Ta loss justermuttern och klackarna. Börja med att pilla loss klackarna, till detta kan det vara bra att ha en mejsel. Därefter skruvar du ut justermuttern. Om det inte går lätt för hand kan du använda 17:s nyckel.

2, Kontrollera och rengör expandern och justerskruv
Dessa tillsammans med klackarna skall återanvändas i de nya bromsarna.

3, Montera ihop det nya bromssystemet
Det är en fördel att göra detta moment på en platt arbetsyta eller arbetsbänk så att du får en bra översyn över alla delar.

 1. På primärbacken finns en pil, pilen skall peka framåt i vagnens färdriktning dvs samma riktning som hjulen snurrar. Så börja med att konstatera att du har rätt back till rätt sida på vagnen.
 2. Lägg de två bromsbackarna mitt emot varandra och ta fram den korta fjädern. Den skall sitta på samma sida som expandern. Kroka ihop de två bromsbackarna med fjädern, fjädern skall krokas i uppifrån.
 3. Med gångleden nedåt (mot dig) krokar du fast expandern.
 4. Ta den längre fjädern och kroka fast bromsbackarna på den andra sidan. Denna gång skall fjädern krokas i underifrån. Börja med att sätta dit fjädern till backnocken.

4, Fäst det ihopsatta bromsbackarna i bromstrumman/bromsskölden

 1. Börja med att skruva in justerskruven, den skruvas in bakifrån.
 2. Sätt in klackarna med klackarnas rygg inåt mot bromsskölden.
 3. Dags att sätta bromsbackarna på plats. Börja med primärbacken som är den som har en pil. Passa nu även på att dubbelkolla att pilen pekar i samma riktning som vagnens färdriktning. Därefter trycker du fast sekundärbacken.
 4. Avsluta med att låsa fast backarna med låsfjädern. Tryck till så brukar fjädern fästa på baksidan, men kontrollera på baksidan att den sitter ordentligt.

5, Sätt tillbaka bromstrumma, kronmutter, centrumkåpa och sätt fast hjulet
Beroende på vilken typ av lager som sitter på din vagn kan du behöva momentdra kronmutter med ett visst tryck. I vårt exempel på filmen är det kompaktlager som behöver momentdras med 280 Nm, vilket även står tryckt på bromstrumman.

6, Justera bromsar
Kom ihåg att justera bromsarna och efterdra hjulmuttrarna så att du får rätt bromsverkan och en trafiksäker vagn. Om du vill få vägledning hur du justerar bromsarna kan du klicka här.

Behöver du hjälp att hitta rätt?
Fyll i formuläret så hjälper vi dig
54- > FP > Reservdelar Släp

Fyll i de uppgifter du har om Reservdelen du söker

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa