Släplist/Slitgummi

Släplist/Slitgummi finns i varierande tjocklekar och bredder. Med eller utan extra inlägg (förstärkningar). Säljs per löpmeter.

Dimensioner (mm):

Tjocklek:
3
3
3
5
3
3
3
3
3
8
10
20

Bredd:
30
40
50
50
60
70
80
90
100
400
200
200

Inlägg:
nej
ja
ja
nej
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej
nej

Utan inlägg:
ja
ja
ja
ja
nej
nej
nej
nej
ja
ja
ja
ja