lagertyper

Glidlager och bussningar

Glidlager och bussningar

Glidlager och bussningar är väldigt vanliga där underhållsfria lagringar krävs t ex i livsmedelsindustrin och kemisk industri och där smörjmedelsbrist kan uppstå, samt där lagringen kräver ett mycket begränsat utrymme. Läs mer om glidlager här.

Linjärlager och kulbussningar

Linjärlager och kulbussningar

Linjärlager eller kulbussningar som det även kallas används när det finns behov av en linjär rörelse, alltså förflytta något i sidled eller höjdled – eller både och. Ett linjärlager kan liknas vid ett kullager, men istället för att rotera är kulbussningen monterad så att det glider längs med axeln. Kulbussningar finns i en mängd olika utföranden och typer.