Spårkullager

Spårkullager är den vanligaste formen av lagring. Grunden bygger på att ha ett flertal kulor som ligger i perfekta skålar i en innerbana och ytterbana där friktionen minimeras. Spårkullager är robusta, mångsidiga och tystgående. Spårkullager kan arbeta vid höga varvtal, klarar förutom radiell last även en viss axialbelastning och är lätta att montera.

Spårkullager

Spårkullager kan delas in i ett flertal undergrupper, nämligen:

Enradiga spårkullager (vanligast)
En rad av kulor i en bana

Tvåradiga spårkullager
Två rader av kulor, dessa lager tål högre radiella belastningar än vad enradiga gör.

Miniatyrkullager
När lagrets innerdiameter är mindre än 10mm betecknas de som miniatyrkullager.

Sfäriska kullager (tvåradiga)
De är tvåradiga och särskiljer sig genom att innerbanan inkl. hållare för kulraderna kan svängas ut ur lagret. Används ofta i delbara lagerhus (länk…). Oftast otätade, men finns i tätat utförande. Kan ha efterbeteckning K för koniskt utförande, dvs passar ej direkt på axeln utan måste ha en klämhylsa. Vanligt förekommande i större fläktar där de radiella krafterna inte är så stora utan varvtalen kan vara högre.

Sfäriskt kullager

Spårkullagers olika utföranden

Kullager kan finnas i ett flertal olika utföranden:

Spårkullagrets tätning
Otätat-, gummi- eller plåttätat. Gummitätat kan betecknas 2RS, 2RS1, LLU, DDU, 2RSH mm. Plåttätat ZZ, 2Z eller ZR. De olika beteckningarna har märkesspecifika egenskaper men brukar enklast betecknas som otätat, gummitätat eller plåttätat. Otätat används där lagret har extern smörjning eller ligger i olja. Gummitätat är bra där damm eller fukt riskerar att komma in i lagret, nackdel där högsta varvtal önskas då gummiläppen oftast ligger an mot innerbanan och skapar friktion (motstånd). Plåttätat där stora och/eller vassa partiklar tenderar att flyga runt (träsvarv, metallsvarv).

Glapp mellan spårkullorna
Olika former av glapp mellan kula och inner- och ytterbana, benämns C2, C3, C4 eller C5. Med C3 menas något större glapp än normalt (för höga varv eller risk för vibrationer och/eller värme). Vanligt i fläktar och elmotorer. C4 ytterligare större än C3. C4 används oftast i motorer, som ramlager mm. C5 är ännu större glapp, extremt ovanligt. C2 betyder mindre glapp än normalt. Extremt ovanligt.

Ytterringens egenskaper
Ytterringen kan ha olika extra egenskaper som spår för låsring, efterbeteckning N (eller NR om låsringen är monterad)

M eller L1 kan användas för mässingshållare för kulorna.

K används ofta där innerbanan har en konisk yta, dvs passar ej på axeln utan en hylsa.
S före lagerbeteckning kan tyda på lager helt eller delvis i rostfritt utförande.

OBS! Tumlager har helt andra beteckningar. (R eller EE, RLS och RMS)


Hur du identifierar ett spårkullager

Spårkullager har olika namn, vanligen en nummerserie. Saknas en beteckning på lagret så går det att identifiera genom att mäta, lagrets innermått x yttermått x bredd.

Nummerserier för spårkullager:

6000

6200

6300

6400 (ovanlig)

6800 (även benämnt 61800)(cykel)

6900 (även benämnt 61900)(cykel)

16000 (smal bredd)

62200 (bred)

62300 (bred)

63000 (bred)

Nummerserier för tvåradiga spårkullager

4200 och 4300
Ovanliga men kan sitta i kraftiga industrisnöslungor eller markvibratorer.

Nummerserier för Miniatyrkullager
Dessa serier är tresiffriga och slutar oftast på axelns storlek. Ex.vis 608 har måtten 8x22x7, dvs axeln är 8mm och beteckningen slutar på 8.

Nummerserier för Sfäriska kullager

1200

1300

2200

2300

Så här köper du kullager
Ange lagrets beteckning eller mått och kontakta oss för prisuppgift eller beställning.
063-10 29 45
info@kilremslagret.se