Skötselråd batterier

För att ett batteri ska hålla sin teoretiska livslängd behöver det skötas och underhållas. Här kommer några skötselråd som förlänger livslängden på dina batterier!

Förvaring

Vid längre tids förvaring ska batteriet kopplas bort från det elektriska systemet. Även mycket små strömmar (inkopplade klockor, larm, etc.) kommer att ladda ur batteriet och medföra att det på sikt tar skada.

 • Säkerställ att batteriet är fulladdat när det ställs undan för förvaring.

 • Förvara batteriet svalt (frostfritt) och torrt eftersom självurladdningen halveras för var 10:e grad som temperaturen sänks.

 • Alla batterier har en viss självurladdning som visar sig i att vilospänningen sjunker. Om spänningen sjunker under 12,4 V måste batteriet laddas. Batterier som inte hålls fulladdade riskerar att sulfatera (blysulfatet “klumpar ihop sig”) och tappa sin kapacitet detta är vanligaste orsaken till kort livslängd.

 • Kom ihåg att ett urladdat batteri kan frysa sönder vid normala vintertemperaturer.


Skötsel och drift

 • Batterier ska vara fast monterade och ha god ventilation.

 • Batterier fungerar bäst i rumstemperatur. Värme och kyla försämrar batteriets funktion.

 • Håll poler och kabelskor rena från beläggningar.

 • Håll batterier rena och torra eftersom fukt och smuts kan leda till små strömmar (krypströmmar) på locket och öka självurladdningen.

 • För ”öppningsbara” batterier gäller att elektrolytnivån (syran) regelbundet bör kontrolleras och vid behov justeras med batterivatten. Nivån ska vara mellan max-min strecken på batteriet.

 • Batterier bör inte djupurladdas. Upprepade djupare urladdningar förkortar batteriernas livslängd påtagligt.

 • Batteriers vilospänning ger en uppfattning om laddningstillståndet. Efter laddning behöver batterier stå i vila ett dygn så att spänningen hinner stabiliseras innan vilospänningen mäts.

  • Ett fulladdat batteri har vilospänning ca 12,7 V

  • Ett halvladdat batteri har vilospänning ca 12,2 V

  • Ett urladdat batteri har vilospänning ca 11,7 V


Laddning

 • Självurladdningen i moderna batterier är låg, men batterier i vila kommer trots det alltid att långsamt tappa laddningen. Detta måste kompenseras antingen genom att batteriet laddas upp med vissa intervall eller med en kontinuerlig underhållsladdning.

 • Det är viktigt att välja en laddare som är anpassad för det batteri som ska laddas. En modern batteriladdare kännetecknas bland annat av att den har:

  • Temperaturkompensering (laddaren anpassar laddningsspänningen efter temperaturen).

  • Laddningsprofil som är anpassad efter batteriteknologin – AGM/GEL eller Standard (batterier med flytande syra).

  • Laddning som är anpassad till batteriets storlek (kapacitet Ah).


Sulfatering vanligast orsaken till låg / ingen alls spänning

Varje gång ett blybatterier urladdas sulfaterar det. Det är en naturlig del i den kemiska processen. Men om blybatteriet djupurladdas och/eller lämnas urladdad bygger kemin upp grövre sulfatkristaller som är svåra att lösa upp (återställa till bly igen vid uppladdningen). Man brukar säga att batteriet har “sulfaterat”.
Enda möjligheten att rädda ett “sulfaterat” batteri är att använda en batteriladdare som har en sk. rekond-funktion. Batteriladdaren lägger då ut pulståg av laddströmmar för att sakta lösa upp de grova kristallerna. Detta fungerar inte om sulfaterings processen gått för långt kristallerna är för stora.