Identifiera vilka hjullager som sitter på ditt släp

Ibland går det inte få fram vilket hjullager som sitter på en släpvagn, båtvagn eller husvagn med hjälp av reservdelsdatabaser. Men då du kan själv få fram informationen, den här artikeln och filmen visar hur du gör!

Det finns två vanliga typer av hjullager till släpvagnar, kompaktlager och koniska rullager. Det du behöver göra är att ta reda på vilken typ av lager som sitter på ditt släp samt mäta lagret/lagren. Ofta går det även att utläsa en beteckning på lagren och i de fallen behöver du inte mäta lagret. Utifrån den här informationen kan vi hjälpa dig hitta rätt ersättningslager.

Titta på instruktionsfilmen eller läs instruktionerna under filmrutan

Så här gör du för att ta reda på vilka hjullager som sitter på din vagn!

Om det sitter ett kompaktlager på ditt släp kommer det gå till så här:

1, Börja med att hissa upp vagnen och plocka av hjulet så vi ser hjulnavet. Kom ihåg att säkra vagnen ordentligt så du inte risker att skada dig själv eller vagnen.

2, Plocka loss navkåpan
Den kan sitta fast ordentligt men pröva att slå försiktigt med en gummiklubba eller använd försiktigt en skruvmejsel. Navkåpan kan du återanvända om den inte skadas så försök få loss den utan att skada den.

3, Plocka loss bromstrumman (om det är en bromsad vagn) och navet om det är en obromsad vagn
Börja med att lossa på flänsmuttern, den kan även kallas kronmutter eller säkringsmutter. Därefter drar du ut bromstrumman alternativet navet. Ta det lite försiktigt och lägg den skyddat så det inte kommer in smuts i onödan.

4, Mät på axeltappen
Nu kommer du åt axeltappen och kan då med hjälp av ett skjutmått mäta diametern på axeltappen där lagret ligger an. Med detta mått har vi fått fram lagrets invändiga diameter vilket räcker när det är ett kompaktlager som sitter på ditt släp.

Om det sitter koniska rullager går det till så här:

När det sitter koniska rullager på släpet så sitter det alltid två lager på varje hjul. Dessa lager är dessutom tvådelade då de består av en innerbana och en ytterbana.

1, Börja med att hissa upp vagnen och plocka av hjulet så vi ser hjulnavet. Kom ihåg att säkra vagnen ordentligt så du inte risker att skada dig själv eller vagnen.

2, Plocka loss navkåpan. Knacka med en huggmejsel eller skruvmejsel runt kåpan. När du fått loss navkåpan kommer du troligen se att det ligger gammalt fett både i navkåpan och vid kronmuttern. Detta indikerar att du har koniska rullager som hjullager på din vagn.

3, Ta loss flänsmutter/kronmutter. Muttern kan vara låst på lite olika sätt, vanligast är att det sitter en saxpinne som behöver rätas ut och dras ur för att frigöra kronmutter. Oftast går saxpinnen att återanvända. Lossa därefter på kronmuttern. Var observant på att när kronmuttern är lös kan det yttre hjullagrets innerbana ramla då det nu sitter löst.

4, Plocka loss bromstrumma, alternativt hjulnav om det är en obromsad vagn.

5, Plocka loss det andra lagret. Detta lager kan sitta fast och det finns några olika sätt att få loss lagret. Om du har en avdragare använd gärna den, annars är det vanligt att använda hammare, skruvmejsel och tång.

6, Läsa beteckning eller mäta lagren
Nu när du fått loss lagren kan du börja söka efter beteckning på de två lagren. Fota gärna beteckningen och skicka in bilder till oss så kan vi hjälpa dig hitta rätt ersättningslager. Om du inte hittar någon beteckning får du mäta lagren. Det är den invändiga diametern på lagrets innerbana samt den utvändiga diametern på lagrets ytterbana (ytterring). I vissa fall kan även lagrets bredd behövas och då mäter du bredden både på innerbana och på ytterbanan (ytterringen). Vi har gjort en egen artikel och film som visar hur du mäter koniska rullager, den hittar du här.

Kom ihåg!
Kom ihåg att alltid efterdra hjulmuttrarna efter att du tagit loss och satt tillbaka ett hjul.

6B- > P > Släpcenter > Byta hjullager > Koniska

Fyll i de uppgifter du har om ditt lager

Om ej modellbeteckning finns, fyll i det du vet om lagret nedan.

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa