Stödringar

Stödringar används för fram- och återgående rörelse i hydraulik och pneumatiksystem för att förhindra utträngsskador på O-ringen vid höga tryck. Temperaturområdet för stödringar ligger från -40ºC till +120ºC för TPE material.

Stödring

Behöver du hjälp att hitta rätt?
Fyll i formuläret så hjälper vi dig
52- > FS > Tätningar & låselement

Fyll i de uppgifter du har om din tätning/låselement

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa