Sfäriska rullager i 24100-serien

Sfäriska rullager i 24100-serien finns för både cylindriska och koniska axelhål. De är robusta, okänsliga för snedställningar och lämpliga för stora belastningar. 24100-serien tillhör de mer ovanliga serierna och sitter vanligen på maskiner inom exempelvis stenkrossverksamhet och större processindustrier.

Vanliga efterbeteckningar på sfäriska rullager

  • M = mässingshållare
  • W33 = smörjspår och hål i ytterring
  • K = koniskt hål för montering med klämhylsa
  • C3 eller C4 = Ökat inre lagerglapp

Att tänka på

Om det sfäriska rullagret är koniskt sitter det nästan alltid i ett delbart lagerhus och då behöver även klämhylsan bytas när lagret ersätts. Även tätningen som sitter i laghuset bör bytas medan styrringen och ändlocket endast behöver bytas om det är slitet eller skadat.

Varianter av sfäriska rullager i serien 24100

Det finns ett antal varianter av sfäriska rullager i serien 24100. Dessa är de vanligast förekommande, observera att olika tillverkare kan ha olika benämningar, för- och efterbeteckningar på lager.

Behöver du hjälp att hitta rätt?
Fyll i formuläret så hjälper vi dig
9- > FS > Lager > Rullager > Sfäriska

Fyll i de uppgifter du har om ditt lager

Om ej modellbeteckning finns, fyll i det du vet om lagret nedan.
Typ av sfäriskt rullager

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa