Nållager NA49 och NA69

NA49 och NA69 är nålrullager med flänsar och löstagbar innerring. Det är lager för höga laster, höga hastigheter och hög löpnoggrannhet. NA49 är enradiga och NA 69 är tvåradiga. Om förbeteckningen RNA finns innebär det att lagret levereras utan innerring.

Vårt sortiment av NA49 och NA69

Dessa serier är sällsynta på våra lagerhyllor. De allra flesta produkter är beställningsvara, men vi brukar få fram de efterfrågade lagren till korta leveranstider.

Bra att veta

De allra minsta nållagren i serien NA49 och NA69 har inget smörjspår medan de större har ett smörjspår i ytterbanan.

Varianter av nållager i serien NA49

Det finns ett antal varianter av nållager i serien NA49. Serien kan ha andra benämningar hos andra tillverkare.

Varianter av nållager i serien NA69

Det finns ett antal varianter av nållager i serien NA69. Serien kan ha andra benämningar hos andra tillverkare.

Behöver du hjälp att hitta rätt?
Fyll i formuläret så hjälper vi dig
18- > FS > Lager > Nållager > Nållager

Fyll i de uppgifter du har om ditt nållager

Om ej modellbeteckning finns, fyll i det du vet om lagret nedan.

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa