Delbara lagerhus – SNC & SNL

Delbara lagerhus av typ SNC eller SNL (olika varumärken kan ha olika benämningar) är delbara med ett lock och en underdel som medger snabb montering och demontering. I och med att man monterar ett sfäriskt kul- eller rullager i huset har dessa en mycket hög bärförmåga, speciellt med rullager.

I lagerhusen finns tätning, lager, klämhylsa, styrring (två halvor) samt ett ändlock. Observera att styrringar inte sitter i alla lagerhus, de skall endast sitta på ena sidan av ett par delbara lagerhus. Alla delar i ett delbart lagerhus går att köpa för sig.

Vårt sortiment av delbara lagerhus

Delbara lagerghus är lagervara hos oss. Vårt dominerande varumärke på lagerhyllorna är SNR, men även SKF förekommer.

Bra att veta

När lagret byts ut i lagerhuset skall även hylsan bytas ut. Styrringar och ändlock byts endast om de är slitna eller skadade. Du kan läsa mer om dessa tillbehör här.

Observera att styrringar endast skall sitta i ett av de två lagerhusen, så var extra noga att kontrollera om det lagerhus du vill ersätta innehåller styrringar.

Varianter av delbara lagerhus i serierna SNC/SNL

Det finns ett antal varianter av delbara lagerhus i serierna SNC och SNL. Benämningen kan skilja mellan olika varumärken. Observera att tätning, klämhylsa, styrring och tätlock även ingår i ett delbart lagerhus men dessa finns inte med i tabellen nedan.

Behöver du hjälp att hitta rätt?
Fyll i formuläret så hjälper vi dig
23- > FS > Lager > Lagerenheter > Delbara lagerhus

Fyll i de uppgifter du har om ditt delbara lagerhus

I ett delbart lagerhus kan olika kombinationer av lager (både kullager och rullager) och hylsor förekomma. Fyll i det du känner till så hjälper vi dig hitta rätt.
Har lagerhuset styrringar?

Bifoga beskrivande bilder till oss för att underlätta identifieringen

Maximum file size: 516MB

Hur kan vi nå dig för att följa upp?

Rensa