Kilremslagrets dataskyddspolicy

I kontakt med oss kan du ge oss information direkt eller indirekt. Det kan vara kontaktuppgifter och liknande personinformation. Namn, adress, personnummer, mejladress och telefonnummer. Även uppgifter som du förmedlar muntligt kan registreras i vår kunddatabas för att vi ska kunna ge bästa service.

När du använder våra tjänster kan vi även komma att samla in uppgifter som dessa:

  • Cookies och annan spårningsinformation. IP-adress, tidszon, webbläsarinställningar.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

För att vi ska kunna hjälpa dig med vårt utbud av tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vi kommunicerar med dig för att kunna ge dig den bästa service vi kan utifrån vår gemensamma historik. Exempel: nyhetsbrev, marknadsföring.
  • Vi gallrar och raderar när det behövs.

Vad gör vi inte med dina personuppgifter?

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt förmedla dina personuppgifter till tredje part utöver vad som anges i denna policy om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

Vilka andra kan dina personuppgifter komma att delas med?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med utvalda tredje parter enligt beskrivningen som följer. Vi ser då alltid till att vidta alla rimliga åtgärder för att vara säkra på att dina uppgifter behandlas tryggt och säkert.

Leverantörer:

Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter, främst kontaktuppgifter, med leverantörer eller underleverantörer för att vi ska kunna identifiera och leverera rätt produkt eller tjänst till dig.

Myndigheter:

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt det.

Överföring till länder utanför EU/EES.

Vi gör generellt ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte du som köpare eller säljare befinner dig där eller att vår leverantör befinner sig där.

Överföring till tredje part

Personuppgifter lagras och hanteras hos samarbetspartner såsom systemleverantörer, molntjänstleverantörer, webbyråer och liknande partner för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas bara så länge som de är relevanta för vår kontakt. VI genomför regelbundna gallringar för att se till att hålla lagringstiderna till ett minimum.

Vissa uppgifter kan sparas i upp till 10 år, pga lagkrav på dokumentation av avtal och bokföringsåtgärder.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att:

  • få ett kostnadsfritt registerutdrag i textform med de alla personuppgifter vi har om dig. En del uppgifter kan du även få i ett format som är lätt att elektroniskt överföra till en annan leverantör; det gäller främst uppgifter som du själv försett oss med (exempelvis kontaktuppgifter).
  • rätta och komplettera dina uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.
  • få personuppgifter raderade ur våra register om de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för. (Det kan finnas rättsliga skyldigheter i skattelagstiftning, bokföringslagar mm, som gör att vi kan vara tvungna att spara vissa uppgifter en längre tid.
  • invända mot att vi behandlar dina uppgifter, och tacka nej till direkt marknadsföring och eventuell automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

Om du anser att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt lagen, har du rätt att överklaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsärenden. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.

Kontakta oss om dataskydd

När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling kan du mejla oss på:

info@kilremslagret.se

Personuppgiftsansvarig är Kilremslagret i Östersund Aktiebolag med säte i Östersund.

Orgnr: 556271-0581

Telefon: 063-10 29 45

Adress:

Kilremslagret i Östersund Aktiebolag

Odenskogsvägen 30

831 48 Östersund

Hantering av cookies

Vad är en cookie?

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker webbplatsen. På Nacka.se använder vi två typer av cookies:

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

En tillfällig cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Tillfälliga cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Tillfälliga cookies kallas även sessionscookies.

Så stänger du av cookies i din webbläsare

Om du inte vill att cookies ska sparas på din dator kan du välja att blockera dem i webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan också ställa ställa in så att du får en varning varje gång webbläsaren vill spara ner en cookie till din dator.