Årlig service på din släpvagn

Årlig släpvagnsservice

Var 200:e mil eller en gång per år bör du utföra en service av din släpvagn. Se filmen eller läs punkterna nedanför filmen.

 

1, Kulkopplingen

Kontrollera att kulkopplingen inte glappar. Koppla sedan vagnen på bilen och kontrollera att den sitter korrekt, har du en färgindikator så ska den vara på grönt.

färgindikator kulkoppling

 

2, Gummibälg och elkontakt

Gummibälg, kan även kallas damask, skall vara hel och utan sprickor så det inte kommer in smuts och fukt. Kontrollera även elkontakten så att stiften sitter och att det inte ärgat.

 

3, Smörj påskjutet

Det finns vanligen 2-3 smörjnipplar på påskjutet. Använd en fettspruta och torka bort överblivet fett.

smörjnipplar

 

4, Bromsstång och bromsvajer.

Känn på bromsstången så att den inte glappar, glappar den kan du behöva justera bromsvajrarna.

Bromsstång och bromsvajer

 

5, Tippskruv

Om det finns tippskruv på din vagn så skall alltid vara åtskruvad innan färd, annars kan den glappa och slås sönder. Kontrollera så att den inte är skadad och går att skruva åt utan att glappa.

Kontrollera tipskruv

 

6, Hjul och bromsar

Kontrollera att hjulet snurrar utan missljud och att du har godkänt mönsterdjup. Om du har missljud kan orsaken vara dåliga hjullager eller bromsbelägg. Bromsbeläggen kan du kontrollera på baksidan av bromsskölden. Det brukar finnas två små plastskydd som du kan peta loss och med hjälp av ficklampa lysa in i hålet för att se att du har tillräckligt mycket bromsbelägg kvar. Det ska finnas minst 2 mm belägg kvar.

En av vagnens allra viktigaste funktioner är bromsarna och vi har en egen artikel och film som visar hur du kontrollerar och justerar vagnens bromsverkan.  

Kontrollera bromsverkan och bromsbelägg

7, Belysning

Ta hjälp av en vän och kontrollera broms, blinkers och att du har positionsljus. Glöm inte skyltbelysningen. Passa på att kolla att du inte har skador och sprickor på skyltglas. Det är billigare att byta glasen innan fukt och smuts kommer in och gör större skada.

Kontrollera belysning

 

Gör du denna kontroll en gång per år eller var 200:a mil så har du en trafiksäkrare vagn och garanterat ett billigare underhåll och längre livslängd på din släpvagn.

Vill du inte göra kontrollen själv är du välkommen till vår serviceverkstad om du bor i närheten av Östersund. För tidsbokning kom förbi oss eller kontakta oss på telefon eller mail.
Odenskogsvägen 30 i Östersund
063-10 29 45
info@kilremslagret.se