Byta hjullager på släpvagn (kompaktlager)

När det är dags att byta hjullager på släpvagnen gäller det först att kolla vilken typ av hjullager det är som sitter på just din vagn. Vi har andra artiklar och filmer som visar de olika typerna av hjullager och hur du själv kan identifiera dem.

På nyare släpvagnar är det kompaktlager som är den vanligaste typen av hjullager. Filmen och artikeln nedan visar hur du själv kan byta dessa lager.

Ta loss bromstrumma

1, Efter att säkrat vagnen och tagit loss däcket så ska vi nu ta bort navkåpan och släpp gärna på bromsen bakom trumman så att den inte ligger emot.

2, Lossa kronmuttern så att du kan plocka ut bromstrumman. Den kan sitta hårt så du kan behöva använda en avdragare.

Avlägsna det gamla kompaktlagret

3, När trumman är lös går det bra att ta bort låsringen. Men var försiktig så den inte sprätter bort för den ska återanvändas om den inte är skadad.

4, Pressa ur kompaktlagret med hjälp av en press. Om du inte har tillgång till en press så kolla om du kan få hjälp med detta hos en verkstad.


Sätt dit det nya kompaktlagret i trumman

5, Rengör gärna och applicera monteringspasta innan du pressar dit det nya hjullagret. Viktigt att du inte pressar på innerbanan för då kan du skada det nya lagret, använd gärna en distans så du inte trycker direkt på det nya lagret. Har du ingen egen press så kom till oss eller annan verkstad för hjälp.

6, Sätt tillbaka låsringen som håller lagret på plats. På en del släpvagnsmodeller kan det sitta två låsringar.

Sätt tillbaka bromstrumma

7, Trä tillbaka bromstrumman och momentdra kronmuttern. Kolla gärna handboken för din släpvagn, trycket brukar ligga runt 280 newton för kompaktlager. Ställ in rätt tryck och dra tills det klickar.

8, Sätt tillbaka navkåpan och hjulet

9, Kom ihåg att justera bromsarna och efterdra hjulmuttrarna.

Kontakta oss
Om du behöver hjälp att identifiera vilket kompaktlager som ska sitta på din släpvagn så kan du kontakta oss, vi levererar till hela Sverige.
063- 10 29 45
info@kilremslagret.se