H410 - Multihyvel

H410 multihyvel från MOReTENs är en rikthyvel, planhyvel, listhyvel och panelhyvel i en och samma maskin. Du kan även använda maskinen som en vertikalfräsmaskin med matningsaggregat.


 
H410 Multihyvel
 

Effektiviteten och precisionen ökar dramatiskt med denna multihyvel jämfört med en separat rikt-, planhyvel och vertikalfräs. Därför blir multihyvel det självklara valet för mindre snickerier. När du använder maskinen som listhyvel behöver trästycket gå igenom maskinen 2 gånger för att bli hyvlad och/eller profilerad på alla fyra sidor jämfört med rikt och plan och vertikalfräs som kräver 4 till 8 operationer.

Då planbordet är så brett kan delen närmast vertikalkuttern användas till panelhyvling och göra delen användas till Planhyvling. Det här gör att maskinen inte kräver någon omställning mellan planhyvling, rikthyvling och panelhyvling.

Maskinen är utrustad med två stycken räfflade stålvalsar som främre och gummivals som bakre vald som standard. Maskinen kan även utrustas med enbart gummivalsar.

Kuttern är utrustad med två stål som standard men kuttern har fyra spår så du kan montera in fyra planstål vid behov. Normalt används de två extra spåren för profilstål, så du kan exempelvis profilera översidan för pärlspont. Max utstick är då 2 mm.


Dokument att läsa för utförligare information


Guide för H410 multi

Guide för H410 multi

 


Kontakta oss gärna om du har några frågor eller om du vill beställa en maskin. Vi levererar över hela Sverige.

063 - 10 29 45
info@kilremslagret.se