Hydraulik- och Pneumatiktätningar - Kolvstångstätningar, U-manschett, Avstrykare mm

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det viktigt att välja rätt typ av tätningar. Vid val av tätning är det viktigt att beakta följande parametrar;

Tryck
Vilket tryck utsätts tätningen för, viktigt att även inkludera eventuella chockbelastningar. Om systemet utsätts för höga chockbelastningar kan det vara en god ide att montera en bufferttätning som sitter framför den primära tätningen.

Temperatur
Idealisk arbetstemperatur i ett hydrauliskt system är 50 grader celsius. Dock är toppar på upp till 100 grader inte ovanligt. Även kalla temperaturer påverkar tätningen och därmed materialvalet.

Material
Olika material klarar olika typer av oljor, luft, vatten samt temperatur.

Hastighet
Hastigheten i slaget på cylindern har stor inverkan och även här sätter materialval stora begränsningar.

Ytfinhet
Ytfinheten är en ytterst viktig parameter för tätningens funktion. Ett av de viktigaste värdena för ytfinhet är Rmr som står för kontaktyta i procent mot tätningen. Detta värde kan variera mellan 35–90%, ju närmre 90% desto bättre, dock ej överstigande 90%.

Toleranser och målsättning
Toleranser för inbyggnation och målsättning är specifika på produktnivå. För fullgod funktion är det viktigt att dessa riktlinjer följs, även vid montering.

Montering
För att undvika att skada tätningen vid installation så rekommenderas användning av speciella monteringsverktyg. Ta gärna en titt på vårt verktyg för montering av hydrauliktätningar.


Vi kan leverera Kolvstångstätningar, kolvtätningar, Avstrykare, Styrring-styrband, stödring. Nedan finner du bilder på några av de vanligare typerna av tätningar och under bilderna hittar du även en film som bl a beskriver dessa typer av tätningar.