Övriga tätningar

Vi lagerför tätningar för delbara lagerhus. Dessa tätningar kallas TSNG eller SC...DS. De används för att täta delbara lagerhus. Vi har också filttätningar till vissa lagerhus.

Vi lagerför också s.k. VA- och VS-ringar i millimeter. Ring gärna då det finns många varianter av dessa på marknaden.