produkt

Linjärlager och kulbussningar

Linjärlager och kulbussningar

Linjärlager eller kulbussningar som det även kallas används när det finns behov av en linjär rörelse, alltså förflytta något i sidled eller höjdled – eller både och. Ett linjärlager kan liknas vid ett kullager, men istället för att rotera är kulbussningen monterad så att det glider längs med axeln. Kulbussningar finns i en mängd olika utföranden och typer.