Glidlager och bussningar

Glidlager och bussningar

Glidlager och bussningar är väldigt vanliga där underhållsfria lagringar krävs t ex i livsmedelsindustrin och kemisk industri och där smörjmedelsbrist kan uppstå, samt där lagringen kräver ett mycket begränsat utrymme. Läs mer om glidlager här.