Vinkelkontaktkullager

Vinkelkontaktkullager (ibland kallat vinkelkontaktlager) är ett kullager som har löpbanorna i inner och ytterringarna förskjutna i förhållande till varandra i lageraxelns riktning. Detta gör att de tar upp radiella krafter i vinkel. Vinkelkontaktkullager är därför särskilt lämpliga för att överföra kombinerade belastningar, d.v.s samtidigt verkande radial- och axialbelastningar.

vinkelkontaktkullager.jpgVinkelkontaktkullagrens axiella bärförmåga ökar med ökande kontaktvinkel. Storleken på vinkeln finns med på efterbeteckningen på lagret. Vanligt förekommande är bokstaven B som står för 40 grader, lagrets beteckning kan då exempelvis vara 7206B.

Vinkelkontaklager finn enradiga och tvåradiga och känns igen på att innerbana och ytterbana har en kraftigare sida jämfört med ett vanligt spårkullager.

Att identifiera ett vinkelkontaktkullager

När det kommer till vinkelkontaktkullager räcker det inte med att endast mäta lagret. Här är alla eventuella bokstäver och siffror som finns på lagret viktiga att dokumentera, särskilt på enradiga.

Kontakta oss för frågor eller beställningar
063-10 29 45
info@kilremslagret.se