Rullager (koniska, cylindriska & sfäriska)

Ett rullager använder samma princip som ett kullager men det är rullar istället för kulor. Med rullar får lagret andra egenskaper än du får med ett kullager. Kulorna i ett kullager upprätthåller en mycket liten kontaktyta med belastningen. Rullarna i ett rullager är formade som cylindrar, det gör att kontaktytan blir en linje vilket gör att belastningen fördelas längs hela rullen. Rullagret fördelar alltså belastningen på en större yta och används därför ofta i situationer där stora laster måste hanteras. Lite enkelt uttryckt kan man säga att ett rullager klarar av större laster och belastningar än ett kullager.

Det finns tre typer av rullager, koniska, cylindriska och sfäriska. Man kan även säga att nållager är en typ av rullager men dessa beskriver vi på en annan sida.

Koniska rullager
Ett lager som kan bära radiell last och axiell last i en riktning, vilket gör att det oftast kombineras i parade arrangemang. En vanlig lagertyp för hjullager i äldre bilar och släpvagnar.

Cylindriska rullager
En eller flera rullrader av cylindriska rullar, som medger hög radiell belastning men ingen eller liten axiell last. Ett specialfall av de cylindriska rullagren är nållager där rullarna har liten diameter i förhållande till dess bredd. De finns i olika utföranden:
N = löstagbar ytterbana
NJ = löstagbar innerbana på ena sidan, fläns på andra sidan av innerbanan
NU = löstagbar innerbana åt båda sidor
NUP = fast inner- och ytterbana

Sfäriskt rullager.
Lagret har två rullrader och medger snedställning såväl initialt som dynamiskt (under drift). Används ofta i tung industri, såsom i stålverk, gruvor, industriella växellådor eller i huvudlagringen av vindkraftverk. Dessa finns för konisk hylsa eller cylindrisk axel. De flesta sfäriska rullager är tvåradiga

Identifiera ditt rullager

Ett rullager identifierar du på två sett, antingen genom en eller flera synliga beteckningar på lagret eller genom att mäta det. Så här gör du det med de olika rullagertyperna.

Identifiera koniska rullager
Identifieras genom synlig beteckning på lagret eller genom att mäta, invändig diameter (d), utvändig diameter (D) och bredd på lagrets ytterbana (C).

Identifiera cylindriska rullager
Eventuella beteckningar skall alltid avläsas på lagrets innerbana. Finns inga beteckningar behöver lagret identifieras utifrån sina egenskaper eller utföranden samt mått, invändig diameter, utvändig diameter och bredd.

Identifiera sfäriska rullager
Eventuella beteckningar på lagret, ett K står i regel för att lagret är koniskt invändigt och behöver en tillhörande hylsa. Saknas beteckning behöver lagret mätas, mät lagrets invändiga diametern på båda sidor för att avgöra om den är cylindrisk eller konisk, utvändiga diametern samt lagrets bredd.

Så här köper du rullager
Ange lagrets beteckning eller de mått du fått fram och ring, maila eller besök oss för prisuppgift. Vi har de allra flesta rullager på lager för direkt leverans och vi levererar över hela Sverige.
063-10 29 45
info@kilremslagret.se