Axiallager

Som namnet antyder används ett axiallager när du endast behöver ta upp axiella krafter. Lagret tillåter inga snedställningar. Axiallagret finns i olika typer men de vanligaste är axialkullager, axialrullager, axialnålrullkrans eller axiallagerbricka. Vanliga användningsområden vid propellrar, hjulnav, köttkvarnar, lyftkrokar, urtrampningslager mm.

Axiallager

Axialkullager finns som enkelverkande och dubbelverkande varianter. Enkelverkande kan bära belastning i en riktning axiellt medan dubbelverkande kan bära belastning axiellt i båda riktningarna. Ett axiallager tillåter inga snedställningar.

Axialrullager används vanligen när du har högre axiell belastning och kombinerade laster.

Axialnålrullkrans och axiallagerbricka kan användas var för sig eller tillsammans. Kransen kan endast ta belastning i en riktning, den tål stötbelastning och är styv med hög bärförmåga. Axillagerbrickan används för att optimera användningen av axialnålrullkransen. Brickorna är tillverkade av härdad och polerad fjädersål och används som både hus och axelbricka där angränsande maskindelar inte går att använda som löpbana. Brickorna är endast 1 mm tjocka och ställer krav på styvhet på intilliggande delar på maskinen.

Lagren är isärtagbara vilket gör att komponenterna kan monteras var för sig. Lagret består av en axelbricka, en kulsats med hållare samt en husbricka.

Så här identifierar du ett axiallager

Identifiera ett axialkullager
identifieras genom lagrets beteckning eller mått invändig diameter (d), utvändig diamter (D) och bredd (B).

Identifiera ett axialrullager
Identifieras genom lagrets beteckning eller mått invändig diameter (d), utvändig diamter (D) och bredd (B).

Identifiera en axialnålkrans eller axiallagerbricka
Nålkrans identifieras genom invändig diameter, utvändig diameter och bredd över rulle/nål

Så här köper eller beställer du axiallager
Ange eventuell beteckning eller mått och kontakta oss för prisuppgift eller beställning.
063-10 29 45
info@kilremslagret.se